Szukaj

Spółka Medilab powstała w Warszawie, w 1990 roku, a od 1993 jest spółką prawa handlowego. W 2023 roku obchodziliśmy 30-lecie istnienia naszej firmy.

Przez wszystkie te lata Nasz Zespół współpracuje ze wspaniałymi Partnerami – pielęgniarkami epidemiologicznymi, zespołami ds. zakażeń szpitalnych, kierownikami działów farmacji, zamówień publicznych, zaopatrzenia oraz przedstawicielami stacji sanitarno –epidemiologicznych. Cieszymy się, że efektem tej współpracy jest stale podnoszący się poziom higieny szpitalnej oraz bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Od początku naszej działalności zajmujemy się promocją i sprzedażą profesjonalnych preparatów do higieny szpitalnej – środków dezynfekcyjnych, myjących i pielęgnujących przeznaczonych do użytku w zakładach opieki zdrowotnej . W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą ofertę o różnego rodzaju produkty jednorazowe w tym obejmujące higienę pacjenta, a także preparaty do oczyszczania, wspomagania leczenia przewlekłych i ostrych ran oraz oparzeń.

Wszystkie oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o wyrobach medycznych, produktach biobójczych i kosmetykach. Ponadto są przebadane według obowiązujących norm europejskich (EN). Wiele z nich posiada również dodatkowe świadectwa skuteczności wobec szczepów wieloopornych, możliwości stosowania w obecności środków spożywczych, stosowania na oddziałach noworodkowych, dziecięcych i innych specjalistycznych niszach obejmujących również dekontaminację wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego .

Dostarczane przez nas preparaty są produkowane przez wiodących producentów branży środków dezynfekcyjnych i higienicznych. W zakresie działalności informacyjno – szkoleniowej współpracujemy z działami naukowymi firm producenckich oraz krajowymi stowarzyszeniami branżowymi

Naszym osiągnięciem jest współudział we wprowadzeniu i ugruntowaniu na polskim rynku idei linii produktów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk w systemie zamkniętym, metody nowatorskiej , podnoszącej standard higieny rąk personelu medycznego. Przy naszym udziale nastąpiło również rozpowszechnienie stosowania preparatów wieloenzymatycznych myjących i myjąco -dezynfekujących do endoskopów i narzędzi medycznych.

Potwierdzeniem jakości oferowanych przez nas usług, produktów oraz zaangażowania całego Zespołu jest uzyskanie przez naszą firmę certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością: ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji w klasie I, II i III.

Aktualnie pracujemy nad nową ofertą, rozszerzającą zakres oferowanych produktów, przy zachowaniu ich wysokiej jakości, i bezpieczeństwa stosowania, a także spełniania obowiązujących norm produkcji i standardów ISO.

Dziękujemy Wszystkim za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy,

Zespół Medilab Sp. z o.o.

Demo Title

Demo DescriptionInformujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacje dostępne na niniejszej stronie są zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych z branży medycznej tj. wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi

This will close in 0 seconds

secretcats.pl 💙 tworzenie stron internetowych