Szukaj

Aktualności

Niebezpieczne bakterie- Legionella.

Niebezpieczne bakterie – Legionella. Pałeczki Enterobacterales wytwarzające
karbapenemazy (CPE) były tematem konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Stowarzyszenie komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.

Na konferencji w dniu 26 Października 2023r. która odbyła się w Krakowie, zwrócono uwagę na dwie istotne bakterie stwarzające zagrożenie w placówkach medycznych – Legionellę oraz pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy (CPE).

Legionella, znana z wywoływania legionellozy, stanowi problem szczególnie w zanieczyszczonych systemach wodnych. Eksperci podkreślili konieczność skutecznej dezynfekcji wodociągów, zwłaszcza w szpitalach, gdzie pacjenci są narażeni na zakażenia.

Kolejnym wyzwaniem są pałeczki Enterobacterales, zdolne do produkcji karbapenemaz, enzymów odpornych na antybiotyki. Rozwijająca się oporność bakterii na leki stawia pod znakiem zapytania skuteczność terapii. Zespoły Kontroli, Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych (ZKZZS) odgrywają kluczową rolę w identyfikacji, prewencji i leczeniu zakażeń.

Na spotkaniu podkreślano konieczność edukacji personelu medycznego oraz zacieśnienia współpracy między różnymi dziedzinami służby zdrowia.

W obliczu rosnącego zagrożenia, uczestnicy konferencji zobowiązali się do intensyfikacji działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i poprawy standardów higieny w placówkach medycznych. Świadomi trudności związanych z opornością bakterii, eksperci podkreślili, że tylko wspólne wysiłki mogą skutecznie sprostać tym wyzwaniom.

Demo Title

Demo DescriptionInformujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacje dostępne na niniejszej stronie są zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych z branży medycznej tj. wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi

This will close in 0 seconds

secretcats.pl 💙 tworzenie stron internetowych